Om oss

 
 

Parecon Sverige är en organisation som består av medlemmar med hemvist i Sverige. Vi arbetar för att öka kunskap om och intresse för Participatory Economics, eller Deltagarekonomi på svenska. . Participatory Economics är en ekonomisk modell som beskriver hur en ekonomi kan organiseras kring demokrati, rättvisa och ekologisk hållbarhet, och utgör ett seriöst alternativ både till kapitalism och statssocialism. Vårt mål är att öka allmänhetens kännedom och kunskap om den deltagarekonomiska modellen med förhoppning om att den kan inspirera experiment, kampanjer och gräsrotsrörelser som strävar mot en mer rättvis, demokratisk och ekologisk hållbar ekonomi.

Våra aktiviteter består bland annat av:

  • försäljning av böcker, pamfletter och annat material på olika forum och bokmässor

  • presentationer av den deltagarekonomiska modellen genom föreläsningar och workshops

  • att författa kortare texter och pamfletter om modellen

  • att skriva och publicera artiklar och böcker. Flera av våra artiklar finns publicerade på Counterpunch.org

  • organisering av evenemang kring modellen med olika framträdande talare

  • att delta i det arbetet i det internationella nätverket med likartade organisationer. Systerorganisationer finns i Finland och United Kingdom.

Våra värderingar

  • Självförvaltning – inflytande över beslut i proportion till graden av påverkan

  • Solidaritet – hjälp och stöd till dom som delar våra mål och värderingar

  • Rättvisa – rättvis fördelning av uppgifter och fördelar i arbetet

  • Mångfald – uppskattning och värdesättning av medlemmarnas olika förmågor och intressen