Debatt om marknadens roll och nationalekonomins utveckling

Under sommaren 2018 organiserade Parecon Finland en debatt mellan Professor Robin Hahnel och Professor Hannu Vartiainen kring marknadens tillkortakommanden och nationalekonomins utveckling under de senaste 30-40 åren. Denna debatt finns nu tillgänglig på Parecon Finlands hemsida. Debatten har sina rötter i en föreläsning som Hahnel gav 2012 och som organiserades av Parecon Finland i samarbete med University of Helsinki, Aalto University och Kela (Finnish Social Insurance Institution).

Read More
Anders Sandström
Internationellt samarbete

En stor del av Parecon Sveriges arbete under de senaste åren har varit internationellt inriktat. Vi har ett nära samarbete med våra systerorganisationer i Finland och UK. Representanter för dessa tre föreningar träffas varje år och diskuterar vad som gjorts under det gångna året, planer på framtida aktiviteter samt vilka möjligheter till gemensamma aktiviteter som finns. Vi har skrivit flera gemensamma artiklar som publicerats på nätpublikationen Counterpunch.org.

Read More
Anders Sandström
Välkommen till Parecon Sveriges nya hemsida

Nu lanserar vi äntligen Parecon Sveriges nya hemsida. Vi har fyra mål med sidan:

1)      Att ge en kort beskrivning av föreningen Parecon Sverige.

2)      Att skapa en möjlighet för intresserade att komma i kontakt med oss

3)      Att ge en kort introduktion till den deltagarekonomiska modellen med länkar till sidor med fördjupad information.

4)      Att via en bloggfunktion informera om nyheter och information kring deltagarekonomi och om vad som pågår i Parecon Sverige.

Read More
Anders Sandström