Internationellt samarbete

En stor del av Parecon Sveriges arbete under de senaste åren har varit internationellt inriktat. Vi har ett nära samarbete med våra systerorganisationer i Finland och UK. Representanter för dessa tre föreningar träffas varje år och diskuterar vad som gjorts under det gångna året, planer på framtida aktiviteter samt vilka möjligheter till gemensamma aktiviteter som finns. Vi har skrivit flera gemensamma artiklar som publicerats på nätpublikationen Counterpunch.org.

Intresset för deltagarekonomi är ännu så länge ganska svalt i Sverige och föreningen Parecon Sveriges resurser är mycket begränsade så det internationella samarbetet är i detta läge väsentligt för föreningen.

Anders Sandström