Debatt om marknadens roll och nationalekonomins utveckling

Under sommaren 2018 organiserade Parecon Finland en debatt mellan Professor Robin Hahnel och Professor Hannu Vartiainen kring marknadens tillkortakommanden och nationalekonomins utveckling under de senaste 30-40 åren. Denna debatt finns nu tillgänglig på Parecon Finlands hemsida. Debatten har sina rötter i en föreläsning som Hahnel gav 2012 och som organiserades av Parecon Finland i samarbete med University of Helsinki, Aalto University och Kela (Finnish Social Insurance Institution).

Anders Sandström