Välkommen till Parecon Sveriges nya hemsida

Nu lanserar vi äntligen Parecon Sveriges nya hemsida. Vi har fyra mål med sidan:

1)      Att ge en kort beskrivning av föreningen Parecon Sverige.

2)      Att skapa en möjlighet för intresserade att komma i kontakt med oss

3)      Att ge en kort introduktion till den deltagarekonomiska modellen med länkar till sidor med fördjupad information.

4)      Att via en bloggfunktion informera om nyheter och information kring deltagarekonomi och om vad som pågår i Parecon Sverige.

Anders Sandström