Välkommen till Parecon Sveriges hemsida

Vi är en organisation som arbetar för att sprida kunskap om och intresse för den ekonomiska modellen Participatory Economics, eller Deltagarekonomi på svenska.

 
 
 

Senaste poster